You are here

Użyteczne linki

Szwecja Umeå - ponad 100 000 miasto w północnej Szwecji nad Zatoką Botnicką, około 650 km od koła polarnego. Charakteryzują je dwa sezony: biały od października do kwietnia i zielony od maja do września. Umeå nazywane jest miastem brzoz. Więcej informacji o naszym mieście znajduje się pod linkiem

Konsulat RP w Sztokholmie

Język polski w szwedzkiej szkole i przedszkolu, prawa dzieci, informacje dla rodziców

Osoby, które mają szwedzki numer personalny mogą uzyskać na czas wyjazdu poza granice Szwecji tzw. Europejską kartę zdrowia. Zamawia się ja poprzez internet pod podanym poniżej linkiem. W okienko na stronie należy wpisać numer personalny. Karta jest wydawana w ciągu 10 dni, przysyłana pocztą i jest ważna przez 3 lata.

EU-card

W przypadku gdy zaistnieje potrzeba wykonania tlumaczen np. świadectw, dyplomów, czy innych dokumentów, można to zlecić do biura w Polsce.   

Inne:

Rozklad jazdy pociagow PKP

Rozklad jazdy autobusow w Polsce

Portal turystyczny o Polsce

Poczta kwiatowa, doręcza oprócz kwiatów kosze z owocami i upominki w Polsce.

Logowanie